Rechèch

thinking

Ti konsèy pou rechèch:
Bandwo rechèch sila a voye kòmann pou yon bibliyografi « Zotero ». Ou sèlman kapab antre yon sèl tèm rechèch chak tan. Egzanp, ou ka fè rechèch yon otè, Michel Hector, oswa yon sijè, révolution, men pa tou de an menm tan. Rechèch la pa fè distenksyon majiskil men li sansib pou lang ak aksan (pou kounye a).

Fonksyonalite rechèch la ap kontinye amelyore pandan n ap make epi tage plis atik. Enben toujou kontinye vizite nou ! Tanpri gade  Call for Collaborators/Appel à collaboration/Apèl pou kolaborasyon nou an si w enterese kontribiye, oswa jis kontakte nou si w ta renmen sijere kèk tag pou yon atik ou te li.

Prèske tout revi jounal la yo disponib nan Bibliyotèk Kongrè a (Library of Congress), swa sou mikwofòm oswa an makonn dokiman. Ou kapab fè rekèt majorite ladan yo nan ILL. Tanpri kontakte nou si ou gen nenpòt kesyon konsènan lokalizasyon oswa disponiblite yon revi byen espesifik.

Sèl bagay ki garanti nan travay nimerizasyon se erè moun. Tanpri kontakte nou oswa kite yon kòmantè pi ba a konsènan nenpòt kontradiksyon oswa erè ou ta rankontre. Jwi rechèch ou!

css.php